ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟY

 

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 42 & Ν. Ευαγγελά
Τηλέφωνα: 2333350100 τηλεφωνικό κέντρο
www.alexandria.gr

Στο Δημαρχείο της Αλεξάνδρειας στεγάζονται οι παρακάτω υπηρεσίες – γραφεία:

 • Γραφείο Δημάρχου
 • Γραφεία Αντιδημάρχων
 • Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
 • Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
 • Οι Διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου ( Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, ΟΓΑ – ΕΛΓΑ κ.α. )
 • Οι Οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου
 • Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου

Σύσταση Κοινότητας

Γιδάς – Αλεξάνδρεια

Στοιχεία Αρχικής Αναγνωρίσεως : Κοινότης Γιδά, Β.Δ. 09 – 7 – 1918, Φ.Ε.Κ. Α 152 / 1918.

Συνοικισμοί Αρχικώς Απαρτίσαντες την Κοινότητα :

 • Γιδά
 • Σχοινά
 • Νεοχώριον
 • Παλαιοχώριον
 • Λιανοβέριον
 • Πλατύ

Συνοικισμοί Αποτελούντες νυν τον Δήμο :

 • Αλεξάνδρεια, η
 • Καψοχώριον, το
 • Νεοχώριον, το
 • Νησσέλιον, το
 • Σχοινάς, ο

Προσαρτήσεις :

Ο Συνοικισμός « Νισέλιον », αποσπασθείς της Κοινότητας Αγκαθιάς, Β.Δ. 19 – 6 – 1947, Φ.Ε.Κ. Α 145 / 1947.
Ο Συνοικισμός « Καψοχώρα », αποσπασθείς της Κοινότητας Λουτρού, Β.Δ. 18 – 12 – 1947, Φ.Ε.Κ. Α 1 / 1948.

Αποσπάσεις :

Ο Συνοικισμός « Πλατύ », αναγνωρισθείς εις ιδίαν Κοινότητα, Β.Δ. 9 – 3 – 1932, Φ.Ε.Κ. Α 71 / 1932.
Οι Συνοικισμοί « Λιανοβέριον » και « Παλαιοχώριον », αποτελέσαντες την Κοινότητα « Λιανοβερίου », Β.Δ. 5 – 12 – 1946, Φ.Ε.Κ. Α 364 / 1946.
Ο Συνοικισμός « Άραχος », αναγνωρισθείς εις Κοινότητα, Β.Δ. 25 – 5 – 1950, Φ.Ε.Κ. Α 146 / 1950.

Μετονομασίαι :

Ο Συνοικισμός « Λιανοβέρι » μετονομάσθει « Λιανοβέργι », Β.Δ. 1 – 11 – 1926, Φ.Ε.Κ. Α 401 / 1926.
Η πόλις « Γιδά », μετονομάσθει « Αλεξάνδρεια , η » και ο Δήμος « Δήμος Αλεξάνδρειας », Β.Δ. 6 – 1 – 1953, Φ.Ε.Κ. Α 10 / 1953.
Η Κοινότητα « Γιδά » υπήχθη εις την Επαρχίαν Ημαθίας εκ της Επαρχίας Θεσσαλονίκης, Ν. Δ. 325 / 10 – 7 – 1941, Φ.Ε.Κ. Α 257 /1941.
Η Κοινότης ανεγνωρίσθη εις Δήμο, Β.Δ. 9 – 2 – 1948, Φ.Ε.Κ. Α 56 / 1948.

 

Πρόεδροι Κοινότητας Γιδά

 

Δήμαρχοι Γιδά

Πηγές : Γιδάς Άνθρωποι και τοπία, Γιώργος Ντελιόπουλος, Αλεξάνδρεια 2008, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΜΕΤΑΒΟΛΗ
09/07/1918
Σύσταση της Κοινότητας με έδρα τον οικισμό Γιδά.
09/07/1918
Ο οικισμός Λιανοβέριον προσαρτάται στην Κοινότητα Γιδά.
09/07/1918
Ο οικισμός Πλατύ προσαρτάται στην Κοινότητα Γιδά.
09/07/1918
Ο οικισμός Παλαιοχώριον προσαρτάται στην Κοινότητα Γιδά.
09/07/1918
Ο οικισμός Σχοινά προσαρτάται στην Κοινότητα Γιδά.
09/07/1918
Ο οικισμός Νεοχώριον προσαρτάται στην Κοινότητα Γιδά.
18/12/1918
Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά και προσάρτησή του στην Κοινότητα.
12/11/1926

Ο οικισμός Λιανοβέριον της Κοινότητας μετονομάζεται σε Λιανοβέργιον.

16/05/1928
Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Γιδά καταργείται.
17/03/1932
Ο οικισμός Πλατύ αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Πλατέος.
16/10/1940
Αναγνώριση του οικισμού Άραχος και προσάρτησή του στην Κοινότητα.
16/10/1940
Η ονομασία του οικισμού Λιανοβέργιον της Κοινότητας διορθώνεται σε Λεινοβέργιον.
31/07/1941
Η Κοινότητα υπάγεται από την Επαρχία Θεσσαλονίκης του Νομού, στην Επαρχία Ημαθίας του Νομού Θεσσαλονίκης.
06/02/1946
Η Κοινότητα υπάγεται στο Νομό Ημαθίας.
27/12/1946
Ο οικισμός Λεινοβέργιον αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Λειανοβεργίου.
27/12/1946
Ο οικισμός Παλαιοχώριον αποσπάται από την Κοινότητα και προσαρτάται στην Κοινότητα Λειανοβεργίου.
14/07/1947
Ο οικισμός Νησέλι αποσπάται από την Κοινότητα Αγκαθιάς και προσαρτάται στην Κοινότητα.
02/01/1948
Ο οικισμός Καψοχώρα αποσπάται από την Κοινότητα Λουτρού και προσαρτάται στην Κοινότητα.
01/03/1948
Η Κοινότητα Γιδά αναγνωρίζεται σε Δήμο Γιδά.
03/07/1950
Ο οικισμός Άραχος αποσπάται από το Δήμο και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Αράχου.
16/01/1953
Ο οικισμός Γιδά του Δήμου μετονομάζεται σε Αλεξάνδρεια.
16/01/1953
Ο Δήμος μετονομάζεται σε Δήμο Αλεξάνδρειας.
16/01/1961
Ο οικσμός Καψοχώρα καταργείται.
26/04/1966
Ο οικισμός Νεοχώριον αποσπάται από το Δήμο και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Νεοχωρίου.
04/12/1997
Η Κοινότητα Νεοχωρίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
04/12/1997
Η Κοινότητα Καμποχωρίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
04/12/1997
Η Κοινότητα Νησίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
04/12/1997
Η Κοινότητα Βρυσακίου καταργείται και συνενούται με το Δήμο.
04/12/1997
Η Κοινότητα Λουτρού καταργείται και συνενούται με το Δήμο.

Πηγές : Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

 

Δήμαρχοι της Αλεξάνδρειας – Διοικητικές Μεταβολές

Στις 1 Ιουνίου 1948, πρόεδρος διορίσθηκε ο Ασημάκης Ασημακόπουλος και στις 9 Ιουλίου του ίδιου έτους ορκίσθηκε «Δήμαρχος του Αρχισύστατου Δήμου Γιδά ». Το πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, συντάχθηκε στις 11 Ιουλίου 1948. Ο Αντώνιος Ράπτης είχε υποβάλει την παραίτησή του από τις 4 Ιουνίου και στις 28 Ιουνίου, αφού η επιστολή του έφθασε πρώτα στο νομάρχη Α. Ευσταθίου, παρέδωσε τα καθήκοντά του στον τότε αντιπρόεδρο Αριστοτέλη Μπουράτση, σύμφωνα με την υπ. αρ. 3437, της 25 Ιουνίου διαταγή της Νομαρχίας.
Στις 4 Σεπτεμβρίου 1948 παραιτήθηκε ο Ασημάκης Ασημακόπουλος και ο τότε νομάρχης Α. Ευσταθίου, διόρισε Δήμαρχο τον μέχρι τότε δημοτικό σύμβουλο Αντώνιο Ράπτη.
Τον Ιούνιο του 1951, γίνονται εκλογές και εκλέγεται η πρώτη αιρετή διοίκηση, με Δήμαρχο τον Ιωάννη Πετρίδη. Τον Απρίλιο του 1952 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο :

Εν Γιδά τη 2αν του μηνός Απριλίου του έτους 1952, ημέραν της εβδομάδος Τετάρτη και ώραν 4 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Γιδά εν τη συνήθη των συνεδριάσεων αιθούσης υπό την προεδρίον του προέδρου αυτού κ. Ανδρέα Κυρόπουλου, παρόντων κατόπιν προσκλήσεως και των μελών κ.κ. 1) Κ. Μανωλόπουλου, 2 ) Ν. Μηνόπουλου, 3 ) Γ. Σωτηρόπουλου, 4 ) Αν. Ράπτη, 5 ) Κ. Γεωργόπουλου, απόντων των κ.κ. Στ. Γιαννόπουλου, Θ Ντινόπουλου, Θ. Οικονομόπουλου και ευρέθεν νομίμω απαρτία προβαίνει εις την λήψην αποφάσεως επί του 1ου θέματος της ημερησίας διατάξεως ακούσα του κ. προέδρου εισηγηθέντος εις Συμβούλιον την μετονομασίαν της πόλεως Γιδά εις Αλεξάνδρεια και καλούσαντος ίνα τούτο αποφανθεί.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Λαβόν υπόψην

1. Ότι η πόλις του Γιδά, έδρα ομώνυμου Δήμου, τυγχάνει κέντρο εμπορικόν και συγκοινωνιακόν, επιπροσθέτως δε και μιας κατ’ εξοχήν γεωργικής περιφέρειας της χώρας, είναι η μητρόπολις του κάμπου που όστις ευρίσκεται μεταξύ Βέροιας, Κατερίνης και Γιαννιτσών υπό το όνομα περιφέρεια Ρουμλουκιού, έχουσα 40 – 45 χιλιάδας κατοίκους, της οποίας πρωτεύουσα τυγχάνει η πόλις του Γιδά.
2. Ότι η πόλις του Γιδά καθ’ η πολύ πλησίον της γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι η μόνη ήτις δέον νa φέρη το όνομα του μεγάλου αυτού τέκνου της Μακεδονίας, την ονομασία του οποίου ουδεμία πόλις ή χωρίον της Ελλάδος φέρη.
3. Ότι αι γυναίκαι της πόλεως Γιδά και περιφέρειάς της, μέχρι πρότινος ενεδύοντο την περικεφαλαίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου η δε ενδυμασία έχει την καταγωγήν της εκ των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
4. Ότι η νυν προέλευσιν της πόλεως ουδεμίας ιστορικήν προέλευσιν έχει παρά τας ιστορικάς αναζητήσεως προσθέτη δε τυγχάνη και κακόηχος. Ιδόν και το άρθρον 8 κώδικος της περί Δήμων και Κοινοτήτων Νομοθεσίας.
Αποφαίνεται ομοφώνως
Όπως η πόλις του Γιδά μετονομασθή εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ.
Του κ. Δημάρχου ανατίθεται η περαιτέρω ενέργεια των δεόντων.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υ.Γ. Εφημερίδα Αστήρ, Βέροια, Δευτέρα 20 Απριλίου 1953
Το Δημοτικόν Συμβούλιον Γιδά μοντερνίζον μετονόμασε τον ιστορικόν Γιδά εις Αλεξάνδρειαν. Τώρα δεν μένει άλλο παρά το Κοινοτικόν Συμβούλιον Πλατέος να μετονομαστεί εις Κάιρον η δε περιφέρεια του ξακουσμένου Ρουμλουκιού εις Αίγυπτον δια να ολοκληρωθή ο μοντερνισμός. Μη χειρότερα !
Εφημερίδα ¨ Τα λέμε ¨, Τετάρτη 13 Απριλίου, άρθρο του Γιώργου Ντελιόπουλου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Ιωάννη Πετρίδη, έγινε ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης και των γύρω χωριών.

1955 – 1959Δήμαρχος, Δημήτριος Βετσόπουλος
1960 – 1964 Δήμαρχος, Δημήτριος Βετσόπουλος
1965 – 1967 Δήμαρχος, Χαρίλαος Παπαποστόλου
4 / 5 / 1967 – 30 / 8 / 1968Δήμαρχος, Χαρίλαος Παπαποστόλου
1 / 9 / 1968 έως το Σεπτέμβριο του 1974Δήμαρχοι διετέλεσαν κατά διαστήματα οι κ.κ. Βασίλειος Μπέρσος, Δημήτριος Μπουράτσης, Απόστολος Παπαβασιλείου και Αθανάσιος Δούμας.
10 / Ιανουαρίου 1974 έως το Μάιο του 1975Δήμαρχος, διορίζεται ο Ειρηνοδίκης Χαράλαμπος Δράκος
Ιούνιος 1975 – 31 / 12 / 1978Δήμαρχος, Χαρίλαος Παπαποστόλου
1 / 1 / 1979 – 31 / 12 / 1982Δήμαρχος, Χαρίλαος Παπαποστόλου
1 / 1 / 1983 – 31 / 12 / 1986Δήμαρχος, Δημήτριος Μπρουσκέλης
1 / 1 / 1987 – 31 / 12 / 1990Δήμαρχος, Δημήτριος Μπρουσκέλης
1 / 1 / 1991 – 31 / 12 / 1994Δήμαρχος, Φώτης Πουρλιοτόπουλος
1 / 1 / 1995 – 31 / 12 / 1998Δήμαρχος, Ιωάννης Δημούλης

 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος πρώτο, Αρ. Φύλλου 244, 4 Δεκεμβρίου 1997, Νόμος υπ’ αρίθμ. 2539, Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

 

Σύσταση των Δήμων και των Κοινοτήτων

Νομός Ημαθίας

Δήμος Αλεξάνδρειας αποτελούμενος από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τις Κοινότητες 1. Βρυσακίου, 2. Καμποχωρίου, 3. Λουτρού, 4. Νεοχωρίου, 5. Νησίου, οι οποίες καταργούνται.
Έδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλεξάνδρεια του τέως Δήμου Αλεξάνδρειας.

1 / 1 / 1999 – 31 / 12 / 2002Δήμαρχος, Ιωάννης Δημούλης
1 / 1 / 2002 – 31 / 12 / 2006Δήμαρχος, Χαράλαμπος Γκιόνογλου
1 / 1 / 2006 – 31 / 12 / 2010Δήμαρχος, Χαράλαμπος Γκιόνογλου

 

Νόμος 3852 / 2010 – ΦΕΚ 87Α΄ / 7 Ιουνίου 2010
« Σχέδιο Καλλικράτης »

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και προήλθε από την συνένωση των Δήμων Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος. Οι πρώην Δήμοι ορίζονται ως Δημοτικές Ενότητες, έδρες Αντιδημάρχων.

Έδρα του Δήμου είναι η Αλεξάνδρεια.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες : Αλεξάνδρειας, ( οικισμοί : Σχοινά, Νησελίου και Καψόχωρας ), Πλατέος, Κορυφής (οικισμός Παλαιοχωρίου ) και Μελίκης, πληθυσμός μεγαλύτερος των 2.000 κατοίκων.

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες : Βρυσακίου, Καμποχωρίου, Λουτρού, Νεοχωρίου, Νησίου, Καβάσιλας, Σταυρού, Ξεχασμένης, (οικισμός Ραψομανίκης), Κεφαλοχωρίου, Επισκοπής, (οικισμός Καλοχωρίου ), Παλαιού Σκυλλιτσίου, Νεόκαστρου, Αγκαθιάς, (οικισμός Τριλοφιάς), Προδρόμου, (οικισμοί Αγίας Τριάδας, Νέου Προδρόμου), Κυψέλης, Τρικάλων, Αράχου, Λιανοβεργίου, Πρασινάδας, (οικισμοί Κυδωνέας, Νησελουδίου), Πλατάνου, πληθυσμός μικρότερος των 2.000 κατοίκων.

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας το 2011 εξελέγη ο Ρεσινιώτης Απόστολος.

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας το 2014 εξελέγη ο Λυμπεράκης Μενέλαος.

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας το 2019 εξελέγη ο Λυμπεράκης Μενέλαος.

Δημοτική ΚοινότηταΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
19281940195119611971 1981199120012011
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ1.1511.7523.0836.1688.19910.54312.03614.37015.724

 

1 / 1 / 2011 – 31 / 8 / 2014Δήμαρχος, Φώτιος Δημητριάδης
1 / 9 / 2014 – 31 / 8 / 2019Δήμαρχος, Παναγιώτης Γκυρίνης
1 / 9 / 2019 – 31 / 12 / 2023Δήμαρχος, Παναγιώτης Γκυρίνης

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΠΗΓΗ : Ε.Σ.Υ.Ε.

Οικισμοί – Τοπικές Κοινότητες Αλεξάνδρειας192819401951196119711981199120012011
Σχοινάς401584677687575552419408388
Νησέλι338559658781761794791733653
Καψόχωρα 337424563  
Νεοχώρι277428632653585710759604529
Βρυσάκι292533557638629615700716669
Νησίου5741.1271.2891.4771.4641.7101.6611.5271.384
Καμποχώρι478659772824791876916768724
Λουτρού5687739871.1791.2571.2381.2901.2981.268

 

Η Καψόχωρα, από το 1961 και μετά, μετριέται μαζί με τη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πληθυσμός
41.604
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
20.298
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
4.464
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
7.173
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ
9.669
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Απογραφή 2011