ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ οικισμού ΝΗΣΕΛΙΟΥ
Διεύθυνση: Οικισμός Νησελίου
Τηλέφωνο – FAX: 2333022366
e-mail: dimkapso@sch.gr

Το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού Νησελίου ιδρύθηκε το 1932. Στην αρχή λειτουργούσε σ’ ένα Τούρκικο Κονάκι το οποίο σήμερα δεν υπάρχει. Το πρώτο κομμάτι του κτηρίου κατασκευάστηκε το 1953 και η επέκτασή του έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 1980, από την οποία πήρε και τη σημερινή του μορφή. Μέχρι το 1999 δούλευε ως 3/θέσιο. Το σχολικό έτος 1999 – 2000 έγινε ή συνένωσή του με το Δημοτικό Σχολείο του οικισμού της Καψόχωρας και από τότε λειτουργεί ως 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Καψόχωρας. Στο κτήριο του Σχολείου στεγάζονται οι: Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Καψόχωρας και λειτουργεί και ένα τμήμα ολοήμερου Σχολείου.

MNHMEIO ΗΡΩΩΝ

ΗΡΩΩΝ

Δίπλα από το κτήριο του Δημοτικού Σχολείου βρίσκεται το μνημείο των Πεσόντων Τέκνων του οικισμού Νησελίου. Το μνημείο κατασκευάστηκε επί Δημάρχου Χαρίλαου Παπαποστόλου, τη δεκαετία του ’80, για να τιμήσουν τα παλικάρια του οικισμού, τα οποία έδωσαν σε διάφορες μάχες τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας.

  • Γιαννόπουλος Νικόλαος, σκοτώθηκε στη Μάχη του Σκρα
  • Γκριζαλιώτης Γεώργιος, σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο
  • Καλινιώτης Δημήτριος, σκοτώθηκε στην Αλβανία
  • Οικονόμου Κωνσταντίνος, σκοτώθηκε στην Αλβανία
  • Παπαδόπουλος Φώτης, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου ( 1912 – 1913 )
  • Ταμπουράς Δημήτριος, σκοτώθηκε στην Αλβανία